Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

Kênh PlayerOX livestream game trên nền tảng facebook

PlayerOX cái tên đi liền với tuổi thơ chơi game trên máy Sony PlayStation Classic.
Giờ đây, khi đã trưởng thành. Tôi vẫn hoài niệm về những kỉ niệm cũ. Cái thời kỳ mà những thứ công nghệ mới mẻ in vào đầu óc 1 đứa trẻ, để sau này sự tò mò của nó đã giúp nó hiểu rất rõ về sự vận hành của ngành công nghiệp game.
Giờ đây, game là công việc thứ 2 và cũng là phút thư giãn cùng con cái vào ngày nghỉ.
Mục đích chính:
1. Review game mới.
2. Test lỗi các game thông dụng.
3. Tìm hiểu công nghệ (shader, locomotion, maps, engine), workflow (concept, model, texture, animation, FX, coding) đằng sau game.
4. Để con cái tìm hiểu về game một cách nghiêm túc, không cấm đoán mà chỉ khích lệ.
5. Kiếm tiền uống cà phê.
6. Phát triển hệ thống livestreamer, marketing online giữa website và fanpage.
Các bài viết và lối chơi cũng chỉ dựa trên kinh nghiệm của một nhà phát triển game.
Sáng lập: Viet Chung

Watch Live Streams

Warframe
Facebook
playerOX
Vainglory
Fortnite
a
DOTA 2 LIVE
youtube
kasP Game
a
Street Fighter
a
Fortnite Live
a
Destiny 2 Gameplay
mixer
kmagic101
a
OVERWATCH LIVE
a
Rocket League
a

GAME EXPO: Where digital
worlds meet real
innovation

Trending Matches

Triarchy
Triarchy
edgtf-match-vs-image
Warmongers
Warmongers
all matchesupcoming matches
Necromancy Amplifier
10th November 2018, 12:00
Teuton Sons
Teuton Sons
edgtf-match-vs-image
Eldritch
Eldritch
all matchesupcoming matches
Legendary Battles
10th December 2018, 12:00
Kaiju Red
Kaiju Red
edgtf-match-vs-image
Lionhearts
Lionhearts
all matchesupcoming matches
Battle Creek Onslaught
26th November 2019, 15:00
Hacksaw
Hacksaw
edgtf-match-vs-image
Kaiju Red
Kaiju Red
all matcheslatest results
Nay Corral Gundown
4th June 2018, 12:00
10:15
Triarchy
Triarchy
edgtf-match-vs-image
Warmongers
Warmongers
all matchesupcoming matches
Necromancy Amplifier
10th November 2018, 12:00
Teuton Sons
Teuton Sons
edgtf-match-vs-image
Eldritch
Eldritch
all matchesupcoming matches
Legendary Battles
10th December 2018, 12:00
Kaiju Red
Kaiju Red
edgtf-match-vs-image
Lionhearts
Lionhearts
all matchesupcoming matches
Battle Creek Onslaught
26th November 2019, 15:00
Teuton Sons
Teuton Sons
edgtf-match-vs-image
Eldritch
Eldritch
all matchesupcoming matches
Take Up Arms
26th September 2020, 15:00
Hacksaw
Hacksaw
edgtf-match-vs-image
Kaiju Red
Kaiju Red
all matcheslatest results
Nay Corral Gundown
4th June 2018, 12:00
10:15
Hacksaw
Hacksaw
edgtf-match-vs-image
Lionhearts
Lionhearts
all matcheslatest results
Speaking With Silence
4th June 2018, 12:00
15:10
Triarchy
Triarchy
edgtf-match-vs-image
Lionhearts
Lionhearts
all matcheslatest results
Whispers In The Dark
4th May 2018, 12:00
20:12
Warmongers
Warmongers
edgtf-match-vs-image
Eldritch
Eldritch
all matcheslatest results
The Blessings Of Nature
4th November 2019, 12:00
07:11
135
Games Played
89
Flags Taken
32
Deathmatches
17
Tournaments

Contact us

Liên hệ với tôi, đơn giản như một người qua đường vẫy chào nhau.